1048 (648) 2012-04-20 - 2012-04-26

Konsultacje społeczne

Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza mieszkańców dzielnicy na konsultacje społeczne dotyczące zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2011-2014.
Konsultacje odbędą się 11 maja 2012 r. o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5. 

ikona