1048 (648) 2012-04-20 - 2012-04-26

Ogłoszenia

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 25
zatrudni od 1.06.2012 r administratora lokalnej sieci komputerowej.
Wymiar etatu 1/2. Dokumenty należy składać do dnia 30.04.2012 r. w sekretariacie szkoły, w godzinach 8.00 - 15.00.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze, przy pokoju 424 na okres 21 dni wywieszony został wykaz nr 8/2012 nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej 3B, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - „METALZBYT" Sp. z o.o.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93
zatrudni od 1.06.2012 r. operatora sieci komputerowej w wymiarze ½ etatu.
Zakres wymaganych dokumentów oraz szczegółowy opis stanowiska dostępny na stronie internetowej: www.sp37.gdynia.pl.
Dokumenty należy składać do sekretariatu szkoły do dnia 26.04.2012 r.
Osoba do kontaktu: Justyna Knapińska, tel. 58 624 15 64.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni, ul. Adm. J. Unruga 88
zatrudni w roku szkolnym 2012/2013 nauczyciela techniki w wymiarze ½ etatu.
Mile widziane dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.
CV i list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy przesłać na adres e-mail szkoły: sp39gdy@op.pl lub składać w sekretariacie szkoły od 7.30 do 15.30.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni, ul. Adm. J. Unruga 88
zatrudni od 1.06.2012 r. specjalistę informatyka - administratora sieci komputerowej w wymiarze ½ etatu.
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i staż oraz oświadczenia należy przesłać na adres szkoły w terminie do 30.04.2012 r.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 58 625 09 71.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie przetargu ofertowego samochodu osobowego Renault Kangoo rok produkcji 2002.
Cena wywoławcza 3321,00 zł. Oferty należy składać do godz. 10.00 do dnia 11.05.2012 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta. Pełny opis znajduje się na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/komunikaty lub w Wydziale Administracyjnym, tel. 58 668 86 78.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami).
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 426 wywieszony został wykaz Nr 10/2012 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka, oznaczonego jako część działki nr 84/1 KM 40, o pow. 525 m². Umowa na czas oznaczony - 3 lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne Wykaz wywieszono na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej 25, oznaczonej na k.m. 76, obręb Gdynia jako działka nr 683/46 o powierzchni 363 m², objętej KW GD1Y/00008468/2 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 288/12/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5994/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r. wywieszony został na okres od dnia 11.04.2012 r. do dnia 2.05.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Skrzypowej 32, oznaczonej na km 38 obręb Wielki Kack jako działka nr 718/13 o powierzchni 869 m² objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00014062/1 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 292/12/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 11.04.2012 r. wywieszony został na okres od dnia 12.04.2012 r. do dnia 3.05.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Siemiradzkiego 1A, oznaczonej na km. 56 obręb Gdynia jako działka nr 1183/195 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00023929/3 oraz działka 1185/188 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00002507/6 o łącznej powierzchni 468 m² Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 291/12/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 11.04.2012 r. wywieszony został na okres od dnia 12.04.2012 r. do dnia 3.05.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 289/2012/VI/M położonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 1000 m² (cz. dz. nr 9/3, KM 86, obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata na cele rolnicze - uprawy jednoroczne (załącznik do zarządzenia nr 5995/12/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 13.04.2012 r. do 4.05.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 279/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5985/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej (na zapleczu Rdestowej 60) o pow. 58 m², oznaczonej na karcie mapy KM 32 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 232/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 280/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5986/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej (na zapleczu Rdestowej 66) o pow. 31 m², oznaczonej na karcie mapy KM 32 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 232/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 281/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5987/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej (na zapleczu Rdestowej 68) o pow. 32 m², oznaczonej na karcie mapy KM 32 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 232/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 282/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5988/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej (na zapleczu Rdestowej 70) o pow. 32 m², oznaczonej na karcie mapy KM 32 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 232/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
5. Nr 283/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5989/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej (na zapleczu Rdestowej 72) o pow. 32 m², oznaczonej na karcie mapy KM 32 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 232/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
6. Nr 284/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5990/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej (na zapleczu Rdestowej 74) o pow. 40 m², oznaczonej na karcie mapy KM 32 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 232/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
7. Nr 285/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5991/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej o pow. 170 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 603/2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
8. Nr 286/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5992/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Szafranowej 12 o pow. 8 m², oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 219/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
9. Nr 287/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5993/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Bł. Królowej Jadwigi o pow. 94 m², oznaczonej na karcie mapy KM 2 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 383 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 13.04.2012 r. do 4.05.2012 r.

Zespól Szkół nr 5 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33
zatrudni na 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo) administratora sieci komputerowej na czas określony.
Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie informatyczne wyższe lub średnie (jeśli wykształcenie średnie to koniecznie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku-minimum 3 lata).
Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 5 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33 lub przesłać pocztą do 16 maja 2012 roku, godz. 10.00. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 624 84 62.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Tatrzańska 40 w Gdyni
informuje o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej przez osoby dorosłe na: zajęcia sportowe, gimnastykę, koszykówkę
w następujących terminach: poniedziałki i piątki od godz.16.00, wtorki i środy od godz. 17.30, czwartki od godz. 18.00soboty, niedziele w dowolnych godzinach.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 58 620 66 64.

Dyrekcja X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Władysława IV 58
zatrudni od dnia 1 czerwca 2012 r. administratora lokalnej sieci komputerowej w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni".
Wymiar etatu - 0,50 etatu. Wykształcenie: wyższe lub średnie informatyczne. Doświadczenie zawodowe: 2 letni staż pracy i wyższe wykształcenie lub 5 letni staż pracy i średnie wykształcenie.
Dokumenty (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe) należy składać do dnia 27.04.2012 r. w sekretariacie szkoły od godz. 9.00 do 15.00.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 620 75 29.

Gimnazjum nr 4, ul. Okrzei 6
zatrudni od 1 maja 2012 r. nauczyciela „Edukacja dla bezpieczeństwa" w wymiarze 0,56 etatu. Dokumenty należy składać w sekretariacie, tel./fax 58 663 79 88, e-mail zs4@poczta.gdynia.pl.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 290/2012/VI/M położonej przy ul. Jesionowej (część działki nr 753/113, KM 81 obręb Gdynia) o pow. 210 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5996/12/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012r.) z przeznaczeniem na prowadzenie ręcznej myjni samochodowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 13.04.2012 r. do 4.05.2012 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia
zatrudni od 1.06.2012 r. administratora lokalnej sieci komputerowej w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni', w wymiarze - 1/2 etatu, wymagane wykształcenie informatyczne.
Przyszły administrator zobowiązany będzie do udziału w szkoleniu w miesiącu maju, jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę. Dokumenty należy składać do dnia 27.04.2012 r. w sekretariacie szkoły w kopertach z dopiskiem - „Oferta Pracy w SP nr 6 na stanowisko specjalisty - administratora sieci komputerowej". Kontakt tel. 58 625 40 25.

Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Gdyni i Gdyńskie Liceum Autorskie STO
poszukują nauczycieli j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, geografii, historii.
Kontakt: 58 620 32 23. Placówka mieści się przy ul. Pomorskiej 39/41.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 294/2012/VI/M położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 6/1, KM 90, obręb Gdynia) o pow. 380 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 6032/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r. z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 13.04.2012 r. do 4.05.2012 r.
ikona