1048 (648) 2012-04-20 - 2012-04-26

Po zbiórce na godne dzieciństwo

31 marca 2012 r. (sobota), 1 kwietnia 2012 r. (niedziela), na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych nr 11/2012 z 11 stycznia 2012 r. została przeprowadzona publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „godne dzieciństwo". Uczniowie gdyńskich szkół ponad gimnazjalnych jako wolontariusze P.C.K., w supermarketach - TESCO ul. Słoneczna - Witomino, ul. Kcyńska - Cisowa, dzięki ludziom dobrej woli pozyskali środki finansowe: Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych- 698,60 zł; Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - 652,07 zł; Zespół Szkół Mechanicznych - 501,66 zł; IX Liceum Ogólnokształcące - 369,67 zł; Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych - 257,17 zł. Razem: 2479,17 zł.
Na gdyńską młodzież zawsze można liczyć - dziękujemy. W sumie kwestowały 34 osoby. Podziękowania dla opiekunów grup szkolnych oraz osób wspierających. 

ikona