1048 (648) 2012-04-20 - 2012-04-26

Podziękowanie

Rada Dzielnicy Redłowo składa podziękowania Zakładowi Remontowo-Budowlanemu ADREM w Gdyni za wsparcie finansowe młodzieżowej drużyny piłki nożnej „Bud-Rey".
***
Organizatorzy XVI Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni składają serdeczne podziękowanie firmom za wieloletnie wspieranie i pomoc przy organizacji zawodów: ProgMan Software S.A. w Gdyni, UNISOFT Sp. z o.o. w Gdyni, Image Recording Solutions w Gdańsku, HELION Edukacja w Gliwicach, Szkoły COSINUS w Gdyni, Stowarzyszenie Nauczycieli Internautów (iERAN). 

ikona