1048 (648) 2012-04-20 - 2012-04-26

W środę sesja Rady Miasta

25 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się XIX Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał:
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012;
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2024,
- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana;
- zmiany Uchwały Nr IV/64/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2.02.2011 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka" w Gdyni;
- wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2012;
- wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki";
- utworzenia przez Gminę Gdynia spółki pod firmą „Narodowe Centrum Badań Bałtyckich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";
- zmieniający Statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki";
- wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 11;
- wyrażenia zgody na pokrycie i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni aportem w postaci wierzytelności wynikającej z ustanowienia służebności - ul. Widna 10;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 295;
- zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy al. Zwycięstwa 162 i 162A;
- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jemiołowej 31.   

ikona