1053 (653) 2012-06-01 - 2012-06-07

Młodzież z Kilonii z wizytą w Gdyni

W dniach 16-21 kwietnia 2012 r. z rewizytą przebywała w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych grupa młodzieży z Gemeinschaftsschule Friedrichsort z Kilonii.
Młodzież poznawała atrakcje miasta i regionu w ramach realizowania wspólnego projektu tematu wiodącego „My jako dziennikarze". Efektem był wspólnie nakręcony film i okolicznościowa gazetka prezentowane społeczności szkolnej w ostatnim dniu trwania projektu. Program współfinansowała Fundacja PNWM i miasto Gdynia.
ZSCHiE w Gdyni prowadzi wymianę młodzieży ze szkołami w Kilonii od 1996 r., między innymi w ramach projektów Sokrates, Comenius i Leonardo da Vinci. Współpraca obu miast znalazła uznanie polskiej ambasady w Berlinie, która w 2010 r. nagrodziła Gdynię i Kilonię Nagrodą Ambasadora za współpracę regionalną i partnerstwo. 

ikona