1053 (653) 2012-06-01 - 2012-06-07

Podziękowanie

Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół nr 7 na Witominie składają podziękowania wszystkim rodzicom naszych uczniów, którzy pomogli w organizacji szkolnego festynu.
Serdecznie dziękujemy również mieszkańcom Gdyni, którzy wzięli udział w naszym dorocznym święcie.
Dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości Rada Rodziców zebrała fundusze, które zostaną przeznaczone na potrzeby szkoły. Osobne podziękowania składamy wszystkim krwiodawcom. W tym roku udało nam się pozyskać 7 l krwi.
***
Rada Dzielnicy Grabówek dziękuje za pomoc w organizacji oraz czynny udzial w „Święcie Grabówka", które odbyło się 20.05.2012 r.
Pragniemy szczególnie serdecznie podziękować Rektorowi i Parlamentowi Studentów Akademii Morskiej, Centrum Kultury, Młodzieżowemu Domu Kultury wraz z orkiestrą, ZKM, Clinice Medica , Laboratorium Diagnostyka, UKS Galeon, PTTK, IPN, Szkole Tańca „Szczepan", „Kultowemu Ikarusowi", Bankowi Spółdzielczemu z Brodnicy, Sali Zabaw Bajkowo, firmie rowerowej Cyklo, Świetlicy Socjoterapeutycznej „Familia", Filii Nr 3 MBP, Gdańskiemu Domowi Książki, Księgarni Eureka, Oficynie Wydawniczej Verbi Causa, Studiu Graficznemu Mazaki, Gdyńskiej Szkole Społecznej, Gimnazjum Nr 4, SP 17, ZSH-G, ZSMech., ZSCHiE, Przedsiębiorstwu Usługowemu „Clean-Bud", firmie SEMEKO.
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu w/w instytucji „Święto Grabówka" cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców dzielnicy, którzy wyrażali słowa uznania i zadowolenia dla organizatorów i wykonawców. 

ikona