1053 (653) 2012-06-01 - 2012-06-07

Pozarządowe Konsultacje Społeczne

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej Michał Guć serdecznie zapraszają na Pozarządowe Konsultacje Społeczne oraz Gdyńskie Forum Pozarządowe, które odbędą się 5 czerwca 2012 r. (wtorek) w Urzędzie Miasta Gdyni - al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Gdynia oraz Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza - ul. Bema 26, od godz. 17.00 (szczegółowe informacje na stronie: www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31, tel. 58 661 35 41).
Gdyńskie Forum Pozarządowe to plenarne spotkanie działających w naszym mieście organizacji pozarządowych, służące wymianie doświadczeń, pomysłów oraz prezentacji wspólnych inicjatyw, a także wypracowaniu priorytetów współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i III sektorem na kolejny rok.
Pozarządowe Konsultacje Społeczne to spotkania i dyskusje poprzedzające Forum. Uczestniczą w nich zarówno reprezentanci gdyńskich organizacji pozarządowych, jak i przedstawiciele Prezydenta oraz Rady Miasta Gdyni.  

ikona