1053 (653) 2012-06-01 - 2012-06-07

Spotkanie ze specjalistami dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) w środy 6 i 13 czerwca 2012 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola nr 7 w Gdyni (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.

Są to dwa ostatnie spotkania przed wakacjami. Od września Zapraszamy ponownie. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia. 

ikona