1053 (653) 2012-06-01 - 2012-06-07

Warsztaty dla gdynianek „Cała ja”

Gdyńska Spółdzielnia Socjalna 50+ zaprasza gdynianki powyżej 55 roku życia, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do udziału w projekcie „Cała Ja". Jeśli chciałabyś podbudować poczucie własnej wartości, nauczyć się skuteczniej komunikować w życiu codziennym oraz świadomie kreować swój wizerunek zapraszamy Cię na nasze bezpłatne warsztaty. Projekt jest organizowany przez Spółdzielnię Socjalną 50+ w Gdyni, a finansowany ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Aby przystąpić do projektu, należy wypełnić ankietę uczestnictwa oraz zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie „Cała Ja". Wypełnione dokumenty przesłać elektronicznie na adres calajaprojekt@wp.pl lub dostarczyć do siedziby Centrum Integracja w Gdyni, ul. Traugutta 2 i wrzucić do skrzynki z napisem Projekt „Cała ja".
Regulamin, ankieta uczestnictwa oraz zasady udziału w programie „Cała Ja" dostępne na stronie: www.niepelnosprawni.pl, www.gdynia.pl, a szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 660 840 804. Ankietę wraz z regulaminem w wersji papierowej będzie można wziąć również z siedziby Centrum Integracja w Gdyni.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca 2012 r. 

ikona