1056 (656) 2012-06-22 - 2012-06-28

Młodzież seniorom

Z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni został opracowany projekt, którego głównym celem jest realizacja hasła UE na rok 2012: „Aktywność osób starszych i solidarności międzypokoleniowej".
6 czerwca 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie integrujące młodzież z podopiecznymi MOPS. Grupa udała się na wycieczkę do Gdyni-Orłowa, podczas której uczniowie wygłosili krótkie prelekcje na temat historii oraz warunków geograficznych Orłowa. Wycieczka zakończyła się obiadem przygotowanym przez uczniów w sali restauracyjnej w ZSHG. Na zakończenie uczestnicy otrzymali również ciasteczka upieczone przez klasę II Technikum Gastronomicznego.
Kolejny spacer, tym razem z kijkami do Nordic Walking, planowany jest na wrzesień 2012 roku.
Projekt nadzorują pracownik socjalny MOPS Ewa Woźniak oraz nauczyciele ZSHG: Magdalena Chudy, Ewelina Felskowska, Agnieszka Sujka.