1056 (656) 2012-06-22 - 2012-06-28

Podziękowania

Rada Dzielnicy Redłowo serdecznie dziękuje sponsorom: Firmie Adrem, Hipermarketowi Real, MGW Pani Małgorzacie Wodzianowskiej, PO w Gdyni, SLD w Gdyni, CN Experyment, Firmie „JANAT", Klubowi „Bałtyk", za ufundowanie nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w „Dniu Sportu w dzielnicy Redłowo" w dniu 2.06.2012 r. Szczególne podziękowania dla Radnego Pana Edwarda Dranikowskiego za przygotowanie boiska sportowego oraz trenerom: Bartkowi Lewandowskiemu i Włodzimierzowi Pasiece za prowadzenie turnieju.