1056 (656) 2012-06-22 - 2012-06-28

Sprawozdania ze zbiórek publicznych

W dniach 25 - 27 maja 2012 r. została przeprowadzona zbiórka publiczna (decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr. ROPS-P.622.20.12 z 18.04.2012 r.) przez Stowarzyszenie Pomorski Bank Żywności na terenie trójmiejskich hipermarketów.
Podczas zbiórki przeprowadzonej w sklepach, zebrano produkty w ilości 11474,01 kg o łącznej kwocie 73690,14 zł.
Pozyskane w wyniku zbiórki dary zostały rozdysponowane pomiędzy organizacjami zajmującymi się pomocą osobom ubogim z terenu trójmiasta.
***
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi, zgodnie z otrzymaną decyzją informują że dnia 21.04.2012 r. przeprowadzono na Stadionie Miejskim w Gdyni w czasie meczu Arki Gdynia, zbiórkę do puszek kwestarskich. W czasie kwesty zebrano kwotę 1 703,15 zł. Poniesiono koszty w wysokości 80,00 zł (wykonanie i oplombowanie puszek kwestarskich). Uzyskane pieniądze wykorzystano na dopłatę do zakupu biletów dla 27 uczniów z Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej i Ekologicznego Gimnazjum Społecznego w Rumi, aby umożliwić im wzięcie udziału w Finałach Światowych Odysei Umysłu. Za bilety zapłacono w zł. Nadmieniamy, że uczestnicy finałów z naszych szkół zdobyli I, II, VI i XIII miejsce.