1056 (656) 2012-06-22 - 2012-06-28

Stojaki rowerowe - ZDiZ czeka na propozycje

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni planuje jeszcze w 2012 r. zamontować w Śródmieściu Gdyni nowe stojaki rowerowe, których lokalizacje wskażą miłośnicy jednośladów. Propozycje można zgłaszać do 30 lipca 2012 r. Stojaki będą montowane w bieżącym, jak i następnym roku.
Liczba stojaków zależeć będzie przede wszystkim od sugestii rowerzystów. Wielu z nich z pewnością ma swoją opinię, w którym miejscu należy stojaki ustawić. Zarząd Dróg i Zieleni wraz z Zygmuntem Zmuda-Trzebiatowskim, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdyni ds. komunikacji rowerowej, oraz zaproszonym do współpracy Stowarzyszeniem „Rowerowa Gdynia", apelują do wszystkich zainteresowanych o wskazanie przybliżonej lokalizacji stojaków.
Do stojaków w kształcie trapezów będzie można przypiąć po dwa rowery za pomocą najskuteczniejszych zabezpieczeń (u-lock lub stalowy łańcuch).
Informacje, w jaki sposób zgłosić lokalizację oraz jakich zasad przy tym przestrzegać, znajdują się na stronie internetowej: www.zdiz.gdynia.pl.