1057 (657) 2012-06-29 - 2012-07-05

Gdynia w kwiatach 2012 - konkurs

Już po raz osiemnasty Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłosił konkurs „Gdynia w kwiatach", w którym mogą wziąć udział wszyscy, którzy przysparzają urody naszemu miastu kwiatami w oknach, na balkonach, loggiach, tarasach, dachach, w ogrodach i na rabatach.
Poniżej drukujemy kupon konkursowy, który wraz ze zdjęciami trzeba dostarczyć do UM. Kupon dostępny także na stronie internetowej: www.gdynia.pl w zakładce Ratusz. Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinny być sfotografowane przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach min. 10×15 cm (maksymalnie 3 szt.). Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w Zespole Prasowym Urzędu Miasta (p. 201) lub wysłać pocztą na adres:
Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Termin składania kuponów upływa 31 lipca 2012 r. Zakończenie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi".
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kupon Konkursowy Gdynia w wkiatach 2012

ikona