1057 (657) 2012-06-29 - 2012-07-05

Kalendarz sportowy

26-06-2012 r. - 8-07-2012 r. - żeglarstwo Volvo Gdynia Sailing Days Marina Gdynia.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.gdyniasport.pl.  

ikona