1057 (657) 2012-06-29 - 2012-07-05

Odkrycie na budowie Muzycznego

W trakcie rozbudowy Teatru Muzycznego w Gdyni jedna z koparek, pracujących pod foyer Dużej Sceny, dokopała się do aktu erekcyjnego z 30 kwietnia 1972 roku! 10 czerwca 2012 r. zamknięto Dużą Scenę Teatru Muzycznego w Gdyni i tym samym rozpoczęto ostatni etap rozbudowy teatru, która zakończy się w maju/czerwcu 2013 r. Kilkanaście dni później na terenie budowy odnaleziono akt erekcyjny z 1972 roku. Stalowa tuba zawierała akt, monety z tamtego czasu i wydania codziennych gazet: Dziennika Bałtyckiego, Głosu Wybrzeża oraz Wieczoru Wybrzeża.
Teatr Muzyczny powstał w 1958 roku w Gdańsku. Pięć lat później zaczął działać w Gdyni przy ul. Bema 26, gdzie obecnie działa Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza. Muzycznemu brakowało jednak nowoczesnej sceny, widowni i zaplecza. Danuta Baduszkowa zabiegała o nowy obiekt u władz. W 1972 roku wmurowała kamień węgielny pod budowę obecnego gmachu na Placu Grunwaldzkim. Walcząc z chorobą, zdążyła jeszcze w surowych murach nowego gmachu wyreżyserować spektakl dla telewizji. Zmarła 15 grudnia 1978 roku. Pół roku później zainaugurowano działalność nowoczesnego obiektu pod Kamienną Górą.
Gdynia otrzymała nowy, wspaniały gmach teatralny, zaprojektowany przez architektów Daniela Olędzkiego i Józefa Chmiela z Politechniki Gdańskiej. W 2010 roku zapadła decyzja o przebudowie teatru. Projekt, który wykonała pracownia „TEATR" z Gdańska pod kierunkiem profesora Józefa Chmiela - autora projektu obecnego budynku teatru, przewiduje trzy sceny, które pomieszczą łącznie ponad 1500 osób. Powierzchnia użytkowa zwiększy się z 14 tys. m² do 19 tys. m².
19 kwietnia 2011 roku odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego Nowej Sceny Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Być może ten dokument także zostanie kiedyś odnaleziony... 

ikona