1057 (657) 2012-06-29 - 2012-07-05

Prezydent RP Bronisław Komorowski z wizytą w Gdyni

W niedzielę 24 czerwca 2012 r. przebywający w Gdyni na uroczystościach Święta Marynarki Wojennej - Prezydent RP Bronisław Komorowski, złożył wizytę w Dworcu Morskim przy ul. Polskiej 1, gdzie powstaje Muzeum Emigracji.

Prezydent Bronisław Komorowski na uroczystościach MW

Fot. Marian Kluczyński

Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP rozpoczął pobyt od wizyty na historycznym niszczycielu ORP „Błyskawica", gdzie spotkał się z kierownictwem resortu Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP i Marynarki Wojennej, następnie wziął udział w uroczystościach przy Płycie Marynarza Polskiego.

Gospodarzem dalszej części wizyty był prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który zaprosił prezydenta Bronisława Komorowskiego i towarzyszącą mu Mamę do gmachu Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1. Obejrzeli wystawę historyczną i wnętrze budynku, który z inicjatywy Gdyni stanie się siedzibą Muzeum Emigracji.

Otwarcie placówki pod znamiennym adresem - Gdynia, ul. Polska 1 - planowane jest w 2014 r. Muzeum Emigracji będzie nowoczesną instytucją kulturalną, łączącą funkcje wystawiennicze, artystyczne, popularyzatorskie oraz edukacyjne. Poprzez profil programowy wystaw stałych i zmiennych, kino studyjne oraz działania o charakterze teatralnym, Muzeum pełnić będzie rolę centrum działań łączącym sztukę i naukę.

Na zakończenie wizyty prezydent Wojciech Szczurek zaprosił Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na uroczystość otwarcia Muzeum Emigracji. 

Zdjęcia z wizyty prezydenta

ikona