1058 (658) 2012-07-06 - 2012-07-12

Gabinet stomatologiczny

Gabinet stomatologiczny w Gdyni, ul. Wawrzyniaka 4 (obok Klubu Seniora) zaprasza seniorów na konsultacje protetyczne oraz wykonywanie uzupełnień protetycznych (protezy) w ramach kontraktu NFZ (bezpłatnie).
Tel. 692 354 785, 58 352 34 06.