Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1058 (658) 2012-07-06 - 2012-07-12

Komunikat

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób (matki, ojca lub faktycznego opiekuna dziecka) pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji tego programu.
Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosku. Dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł (co miesiąc od lipca do grudnia 2012 r.) będzie wypłacane z urzędu. Decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.
Szczegółowe informacje na:
http://www.gdynia.pl/urzad/wydzialy/info/4048_77863.html.