1059 (659) 2012-07-13 - 2012-07-19

Podziękowania po zbiórce publicznej

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 4 z siedzibą w Gdyni, ul. Okrzei 6, na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego ROPS-P. 622.28.11 przeprowadziło zbiórkę publiczną na obszarze Gdyni. W wyniku zbiórki uzyskano łączną kwotę 23 403.04 złotych (dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzy złote i cztery grosze).
Zbiórka odbywała się w okresie od 10 listopada 2011 r. do 10 czerwca 2012 roku do puszek kwestarskich na terenie Delikatesów „ALMA" w Gdyni , Hipermarketu TESCO na Karwinach w Gdyni.
Zorganizowano ją w celu dofinansowania projektu edukacyjno- wychowawczego realizowanego przez Gimnazjum nr 4 w Gdyni: „Poznam, zanim zobaczę - z wizytą w stolicach krajów europejskich - Rzym 2012".
Realizacja projektu niebyłaby możliwa, gdyby nie Państwa pomoc. Zbiórka publiczna, w której uczestniczyli uczniowie wraz ze swoim starszym rodzeństwem i rodzicami pozwoliła na obniżenie kosztów wyjazdu 92 uczniów do Rzymu, Wenecji, Rawenny, Asyżu, Florencji, Werony i Pompejów.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 4 w Gdyni składa serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu zbiórki publicznej wszystkim osobom, które współuczestniczyły w projekcie. Słowa podziękowania przekazujemy darczyńcom, którzy ofiarowali pieniądze, a także dyrektor Delikatesów Alma w Gdyni - Małgorzacie Bugajewskiej oraz wszystkim pracownikom Delikatesów ALMA w Gdyni. Podziękowanie ślemy także pracownikom i dyrekcji Hipermarketu TESCO na Karwinach, a w sposób szczególny Annie Piwowarskiej, która z niezwykłą życzliwością pomagała nam tę zbiórkę przeprowadzić.
***
Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum z siedzibą w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 73/19, zakończyła zbiórkę publiczną na mocy pozwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 121/2010 z dnia 1 czerwca 2011 r. W ramach prowadzonej zbiórki wpłacono na wydzielone konto kwotę 11 861,62 zł. Zebrane środki w zostały wykorzystane na sfinansowanie pomocy osobom niepełnosprawnym.
Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.