1059 (659) 2012-07-13 - 2012-07-19

Ruszyła letnia akcja „Weź paragon”

1 lipca administracja skarbowa rozpoczęła kolejną akcję pt. „Weź paragon".

Podobnie jak w latach ubiegłych, w miejscowościach turystycznych będą przeprowadzane kampanie informacyjno - edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży w kasach fiskalnych. Doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że akcja „Weź paragon" łącząca działania o charakterze informacyjnym i kontrolnym zyskuje coraz większe poparcie społeczne, zarówno wśród uczciwych przedsiębiorców jak i samych konsumentów.
Działania będą przeprowadzone w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwowany jest wzmożony ruch turystyczny.
Zmierzamy do takiego stanu, w którym przedsiębiorcy nie będą uchylali się od obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, a otrzymanie paragonu za zakupiony towar będzie powszechne. Dużą rolę do odegrania w tym procesie mają także klienci. Organizatorom zależy na wzmocnieniu świadomości społecznej i wiedzy o tym, że paragon to z jednej strony dowód potrzebny przy reklamacji, a drugiej potwierdza uczciwe rozliczanie się z naszym wspólnym budżetem. Paragon jest także dowodem na tworzenie uczciwej konkurencji.
W akcji wezmą udział zarówno urzędy skarbowe, jak i urzędy kontroli skarbowej.
Zakończenie działań zaplanowano na ostatni dzień wakacji letnich.

Uwaga! Spotkania dla przedsiębiorców. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni, w związku z trwającą akcją „Weź paragon", zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na spotkania informacyjno - edukacyjne, które odbędą się w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni przy ul. Hutniczej 25 w sali nr 304 (III piętro) w dniu 16 lipca 2012 r. o godz. 9.00 oraz w dniu 18 lipca 2012 r. o godz.16.00.
Tematyka spotkania dotyczyć będzie obowiązków ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.