1059 (659) 2012-07-13 - 2012-07-19

Wolontariat, to jest to!

Centrum Współpracy Młodzieży zaprasza organizacje pozarządowe i wolontariuszy do udziału w projekcie „Wolontariat to jest to! - Wolontariat Długoterminowy". Celem projektu jest rozwój wolontariatu długoterminowego w Polsce (realizacja może rozpocząć się najwcześniej w październiku 2012 r. i zakończyć się najpóźniej w sierpniu 2013 r. - czas trwania projektu od 6 do 11 miesięcy).
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 22 lipca 2012 r. Formularz zgłoszeniowy, a także szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można na stronie internetowej: www.cwm.org.pl.
Informacji udziela także Aleksandra Sadowska: e-mail: ola@cwm.org.pl, tel. 58 620 24 80.
Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.