1059 (659) 2012-07-13 - 2012-07-19

Zapisy do...

Żłobek Safari prowadzi rekrutację maluszków w wieku 1 - 4 lat na rok 2012/2013 (z możliwością przyjęcia od zaraz). Placówka posiada pozytywne opinie Straży Pożarnej oraz Sanepidu, jest wpisana do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni. Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Tydzień adaptacyjny gratis. Chwarzno, ul. Okrężna 1A (2 min. od Obwodnicy Trójmiejskiej), tel. 518 522 842, www.safari.edu.pl.
***
Twórczy Ośrodek pracy z dzieckiem i rodzicami - punkt przedszkolny „Mali Odkrywcy" (ul. Wejherowska 21) otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 22.00, w soboty i niedziele od godz. 10.00 do 18.00 prowadzi zajęcia tematyczne: matematyczne, ruchowo - muzyczne, twórcze, kulinarne (poznawanie smaków i zapachów) podróżnicze (poznawanie Kaszub, Polski, Europy), popołudnia z bajką - czytanie bajek z zajęciami plastycznymi (w piątki w godz. 14.00 - 15.00). Koszt 5 zł. Zajęcia dla dzieci w wieku od roku do 9 lat.
Uwaga! PODRÓŻE MAŁE I DUŻE pomysł na wakacje w mieście - zajęcia w wakacje.
Zapisy: tel. 607 310 024 lub e-mail: maliodkrywcy.gdynia@gmail.com.
Strona internetowa: www.maliodkrywcy.home.pl.
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2012/ 2013 do:
- Technikum budowlanego o 4 - letnim cyklu nauczania. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. Można uzyskać tytuł technika budownictwa oraz dalej kontynuować naukę na wyższych uczelniach;
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 - szkoła zapewnia naukę w klasach wielozawodowych o cyklu kształcenia 3 - letnim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Praktyki zawodowe może uczeń odbywać w zakładach produkcyjnych, usługowych lub u rzemieślników. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyki. Preferowane kierunki budowlane jak: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, betoniarz-zbrojarz.
Uczniowie w zawodach stolarz, tapicer, krawcowa mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni. Szkolenie odbywa się w dobrze wyposażonych halach produkcyjnych, na nowoczesnych maszynach;
- zespół szkół przyjmuje również zapisy do Technikum Uzupełniającego dla dorosłych 3 - letniego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Ostatnia szansa, by uzyskać tytuł technika na dotychczasowych zasadach.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów, w tym dziewcząt, szkół gdyńskich. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42.
***
Szkoła COSINUS ogłasza nabór do bezpłatnych liceów i szkół policealnych dla dorosłych. Zapisy trwają przez cały rok, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym i wieczorowym. W szkołach można uzupełnić wykształcenie: kończąc szkołę średnią bądź zdobywając zawód i tytuł technika. Nauka jest całkowicie darmowa. Dodatkowe informacje, w sekretariacie Cosinusa w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 23/5 (wejście od ul. Zygmuntowskiej) w godzinach od 10.00 do 18.00 lub pod numerem telefonów: 58 620 45 72, 58 620 39 04, a także na stronie internetowej: www.cosinus.pl, e-mailowo: gdynia@cosinus.pl.
***
11-12 Hufiec Pracy w Gdyni ogłasza zapisy:
- młodzieży do klas I, II, III gimnazjalnych na rok szkoleniowy 2012/2013 r. z przyuczeniem zawodowym. Zaprasza wszystkich chętnych do składania podań w sekretariacie, ul. Śląska 53 (budynek Gdynia House) V piętro. Informacje pod nr tel. 58 661 30 26; 502 857 885;
- młodzieży do I klas Szkół Zawodowych na terenie Gdyni, Redy, Wejherowa w różnych zawodach. Hufiec pomaga w załatwieniu praktycznej nauki zawodu. Zaprasza wszystkich chętnych do składania podań w sekretariacie, ul. Śląska 53 (budynek Gdynia House) V piętro. Informacje pod nr tel. 58 661 30 26; 502 857 885;
- kandydatów do udziału w bezpłatnym Projekcie „Nowe Perspektywy" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami mogą być osoby w wieku 18-24 lat, nieuczące się, absolwenci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących. Wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów. Liczba miejsc ograniczona! Zajęcia w ramach projektu:
- treningi i warsztaty psychologiczne;
- indywidualne konsultacje z psychologiem;
- warsztaty doradztwa zawodowego;
- szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości;
- profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL START;
- kursy języków obcych;
- szkolenia zawodowe (np. spawacza, makijażu itp.);
- kurs prawa jazdy.