1060 (660) 2012-07-20 - 2012-07-26

Gdynia na szóstkę

Gdynia zajęła 6 miejsce spośród 64 miast na prawach powiatu zgłoszonych do „Rankingu samorządów 2012" dziennika „Rzeczpospolita". Po raz kolejny znalazła się w najlepszej dziesiątce (w ubiegłym roku zajęła miejsce 7).

„Rzeczpospolita" uhonorowała gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. Sposób wyboru zatwierdziła niezależna kapituła składająca się z przedstawicieli instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami. Przewodniczył jej prof. Jerzy Buzek.

Ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym wytypowano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2008-2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Do wybranych gmin wysłano ankietę z pytaniami o kondycję finansową, organizacyjną oraz rozwojową.
Gdynia może poszczycić się jednym z najwyższych wskaźników udziału wydatków na organizacje pozarządowe (4,28%) czy liczbą nowych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (17).

Więcej informacji o rankingu na stronie internetowej: www.rp.pl.  

ikona