1061 (661) 2012-07-27 - 2012-08-09

Fundacja Gospodarcza zaprasza na spotkanie

Fundacja Gospodarcza w Gdyni zaprasza 30.08.2012 r. w godz. 8.00 - 14.00 doradców zawodowych na trzeci panel ekspercki organizowany w ramach projektu „Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+". Spotkanie odbędzie się w Sali Koralowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy al. Zwycięstwa 256.

Program spotkania:

- omówienie założeń projektu;
- analiza obecnej sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy w województwie pomorskim - prezentacja przygotowana przez przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni;
- coachingowy styl pracy z klientem - warsztat dla doradców zawodowych: czym jest coaching, rola coacha, podstawowe narzędzia - zadawanie pytań, określanie celów, budowanie relacji, przykładowe techniki do zastosowania w doradztwie zawodowym.
- prezentacja strony projektowej oraz wstępnej wersji aplikacji Life Design 50+ - narzędzia wspomagającego pracę doradcy zawodowego z osobą 50+.

Dodatkowe informacje: tel. 58 622 60 17, wew. 39.

Zgłoszenia należy przesyłać do 16.08.2012 r. na adres e-mail: e.ropela@fungo.com.pl.