1061 (661) 2012-07-27 - 2012-08-09

Gdynia w kwiatach - zgłoszenia do 17 sierpnia

Przedłużyliśmy o ponad dwa tygodnie termin zgłaszania udziału w konkursie „Gdynia w kwiatach" - na kupony ze zdjęciami czekamy do 17 sierpnia 2012 r.
Poniżej drukujemy kupon konkursowy, który wraz ze zdjęciami trzeba dostarczyć do UM. Kupon dostępny także na stronie internetowej: www.gdynia.pl w zakładce Ratusz. Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinny być sfotografowane przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach min. 10×15 cm (maksymalnie 3 szt.). Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w Zespole Prasowym Urzędu Miasta (p. 201) lub wysłać pocztą na adres:
Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Zakończenie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi".
UWAGA!
Rada Dzielnicy Śródmieście w ramach konkursu „Gdynia w kwiatach", ogłoszonego przez Prezydenta Miasta przyzna dodatkowe wyróżnienia dla mieszkańców dzielnicy w następujących kategoriach:
- podwórka kamienic, bloków (jako całość);
- fragment podwórka (trawnik, gazon, klomb, kwietnik itp.);
- posesja indywidualna; piękny i zadbany balkon.
Rada zachęca do zgłaszania kuponów konkursowych wraz ze zdjęciami tak jak w konkursie głównym - do 17 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Miasta, pok. 201.
Również Rada Dzielnicy Działki Leśne po raz kolejny postanowiła dołączyć do konkursu Gdynia w kwiatach nagrody dodatkowe za najpiękniej ukwiecone posesje na terenie Działek Leśnych. Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie obiekty ozdobione kwiatami, zieleni i elementami małej architektury.
Zgłoszenia należy składać na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu" tak jak w konkursie głównym w UM Gdynia, pokój 201 do 17 sierpnia 2012 r. 


Kupon konursowy