1061 (661) 2012-07-27 - 2012-08-09

Konsultacje społeczne

Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że konsultacje społeczne w sprawie Gminnych zadań inwestycyjnych w latach 2011 - 2014 odbędą się 17 sierpnia 2012 r. w godzinach 17.00-18.00 w Szkole Podstawowej nr 20 (ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia).

Konsultowane będą zadania wybrane przez Komisję Inwestycji Rady Dzielnicy Wielki Kack z „Listy zamierzeń inwestycyjno - remontowych Rady Dzielnicy Wielki Kack" dostępnej pod adresem:
http://www.gdynia.pl/rady/7264_73377.html (metryki zadań dostępne są na podanej stronie w menu po prawej stronie oraz do wglądu w biurze rady).
Wybrane zadania do konsultacji:
- ul. Starodworcowa - remont nawierzchni od Stolemów do Kaczeńcowej;
- ul. Starochwaszczyńska odwodnienie;
- ul. Stolemów - oświetlenie + chodnik;
- ul. Starochwaszczyńska - oświetlenie;
- ul. Starochwaszczyńska - lustro;
- ul. Źródło Marii - przełożenie chodnika;
- ul. Źródło Marii - przy kościele św. Wawrzyńca.