1061 (661) 2012-07-27 - 2012-08-09

Po zbiórce publicznej

W oparciu o postanowienia art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. nr 22 poz. 162 z późn. zmianami) Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca informuje, że podczas przeprowadzonych zbiórek publicznych w okresie od 1.08.2011 r. do 31.07.2012 r. zebrano ogółem 155 589,49 zł, z tego:
- w ramach akcji Gdyńskie Pola Nadziei 25 566,52 zł;
- w czasie zbiórek na gdyńskich cmentarzach komunalnych 130 022,97 zł.
Zbiórki publiczne przeprowadzone zostały na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr OBO.5311.24.2011 r. z dnia 1.08.2011 r.
Uzyskane środki zostały wydatkowane na zakup leków i drobnego sprzętu medycznego, projekt przebudowy Hospicjum Stacjonarnego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów Ministra Zdrowia i ppoż.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za bezinteresowny wkład w dzieło pomocy ludziom zmagającym się z nieuleczalną chorobą.