1061 (661) 2012-07-27 - 2012-08-09

Szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Fundacja „Słoneczna Jesień" działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Gdyni została wybrana przez Urząd Miasta Gdyni do realizacji zadania „Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych".
Celem określonego przez Urząd Miasta zadania jest udzielenie wsparcia rodzinom, krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym czy nawet obcym osobom, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, niebędącymi w stanie samodzielnie radzić sobie z najprostszymi nawet czynnościami życiowymi.
W ramach realizacji tego zadania Fundacja „Słoneczna Jesień" zorganizuje bezpłatne szkolenie dla osób z terenu Gdyni opiekujących się zależnymi osobami niepełnosprawnymi. Szkolenie będzie składać się z części teoretycznej (wykładów) i praktycznej (warsztatów) i będzie odbywać się w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej 31 w Gdyni.
Osoby, które opiekują się zależnymi osobami niepełnosprawnymi i są zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą - w okresie od 1 sierpnia do 15 września 2012 r., w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 - zgłaszać osobiście lub telefonicznie chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Fundację „Słoneczna Jesień" u pani Krystyny Piech, prezes Fundacji lub pani Lilianny Szewczuk, dyrektor DPS i koordynator szkolenia.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Ponadto, od 13 sierpnia, w każdy poniedziałek, w godz. 15.00 - 18.00 będzie czynny dla wszystkich osób opiekujących się zależnymi osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy Gdynia - Punkt Informacyjny (w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Pawia 31, tel. 58 622 06 24.). W Punkcie będzie można uzyskać telefonicznie lub osobiście niezbędne informacje dotyczące sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
Uprzejmie prosimy o zainteresowanie tą informacją wszystkich członków rodzin, krewnych, przyjaciół, sąsiadów i znajomych, którzy opiekują się zależnymi osobami niepełnosprawnymi i byliby zainteresowani odbyciem specjalistycznego szkolenia
Bliższych informacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie u wskazanych wyżej osób reprezentujących Fundację: Krystyny Piech i Lilianny Szewczuk. Fundacja „Słoneczna Jesień", Dom Pomocy Społecznej, Gdynia ul. Pawia 31, tel. 58 622 06 24.