1061 (661) 2012-07-27 - 2012-08-09

Wycieczki dla seniorów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gdyni, ul. Świętojańska 5/7, tel. 58 621 84 25 zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku na wycieczki:
- Supraśl i okolice w dniach 7 -13.09.2012 r.;
- Zamki nad Loarą (Normandia i Bretania) w dniach 13 - 19.08.2012 r.;
- Warszawa w dniach 28 - 29.08. 2012 r.;
- Bieszczady i Pogórze w dniach 1 - 5.09.2012 r.
Szczegółowe informacje w biurze lub telefonicznie.