Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1062 (662) 2012-08-10 - 2012-08-16

Po zbiórce publicznej

Na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 230/2011 z dnia 06.10.2011 r. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA w Gdyni przeprowadziło zbiórkę publiczną w okresie od 06.10.2011 r. do 19.07.2012 r. W jej wyniku zebrano do skarbon i na wyodrębnione konto bankowe 22.541,00 zł. Zebrane środki zostały przeznaczone na:

- organizację spotkania wigilijnego – 4206,20 zł;

- koszty autokaru na wyjazd podopiecznych i wolontariuszy do Włoch – 6130,00 zł oraz opłatę pilota – 2000,00 zł;

- koszty prac malarskich i murarskich – 11680,65 zł;

- zakup stołu i krzeseł do relaksacji – 2150,00 zł.

Kwota – 3625,85 zł została pokryta ze środków własnych Stowarzyszenia. Koszty zbiórki w wysokości 810,00 zł – zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia. Niewykorzystana kwota w wysokości 119,80 zł została przekazana Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdańsku, ul. Chodowieckiego 10.


Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowanie wszystkim wolontariuszom za ogrom pracy włożony w pozyskiwanie środków finansowych i darczyńcom za wszystkie datki finansowe.