Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1062 (662) 2012-08-10 - 2012-08-16

Uwaga na fałszywych ankieterów!

W związku z pojawiającymi się sygnałami od mieszkańców Gdyni o osobach podszywających się pod ankieterów informujemy, że jedynie Urząd Statystyczny w Gdańsku w ramach swoich zadań i kompetencji przeprowadza na terenie całego województwa pomorskiego liczne badania statystyczne. Również na terenie naszego miasta.


Każdy ankieter - pracownik Urzędu Statystycznego w Gdańsku posiada legitymację ankietera, która zawiera zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć Urzędu Statystycznego w Gdańsku oraz podpis Dyrektora tej instytucji.


Ankieter prowadzący badania ankietowe ma obowiązek pokazać swoją legitymację. Jego tożsamość można potwierdzić w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku w Wydziale Badań Ankietowych - tel. (58) 768 31 63 lub w Informatorium - tel. (58) 768 32 10.Tam też można zgłosić uwagi dotyczące jego pracy.


Wzór legitymacji oraz informacje o prowadzonych badaniach ankietowych zamieszczone są na stronie: www.stat.gov.pl/gdansk.