Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1062 (662) 2012-08-10 - 2012-08-16

Wsparcie dla osób z autyzmem

Fundacja Adapa ogłasza rekrutację do projektu „Organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu funkcjonowania osób z autyzmem.”

Oferta jest skierowana do osób z diagnozą autyzmu i zespołem Aspergera oraz ich otoczenia. Projekt obejmuje terapię indywidualną osób ze spektrum autyzmu, wsparcie dla opiekunów, rodziców oraz szkolenie dla terapeutów, nauczycieli, asystentów.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

Kontakt: fundacja@adapa.pl, tel. 516 169 639 w godz. 8.00-12.00.