1064 (664) 2012-08-24 - 2012-08-30

Ogłoszenia

Rozstrzygniecie konkursu na powierzenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień:
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Gdyni z termin realizacji od 1.09.2012-31.08.2015 r.
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 7524/12/VI/O z dnia 14 sierpnia 2012r. przyznał dotacje w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert następującym podmiotom:
- Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava" na finansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na Wiczlinie kwota 294.480 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava" na finansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na Witominie kwota 478.530 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava" na finansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82 kwota 304.700 zł,
- Stowarzyszeniu Społecznej Edukacji „Non Stop" na finansowanie zadania: Światłowców - Krok po kroku zdobywanie umiejętności społecznych przez 4 pory roku kwota 586.140 zł,
- Gdyńskiemu Stowarzyszeniu „Familia" na finansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Grabówek w Gdyni kwota 308.530 zł,
- Gdyńskiemu Stowarzyszeniu „Familia" na finansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Familia II" dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Karwiny w Gdyni kwota 294.480 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Perspektywa" na finansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Socjo" w SP nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22 kwota 355.460 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Perspektywa" na finansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Wesołe Buziaki" w SP Nr 16 w Gdyni przy ul. Chabrowej 43 kwota 411.020 zł,
- Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni" na finansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gdyni Oksywie „Kreatywni" kwota 474.600 zł,
- Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni" na finansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Kreatywni w Gdyni Dąbrowie kwota 294.480 zł,
- Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl" na finansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Gdynia Redowo kwota 308.330 zł,
- Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Wyspa" kwota 311.560 zł,
- Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Świętego Mikołaja Biskupa na finansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Gdynia - Chylonia kwota 302.800 zł.

Instytut Pamięci Narodowej -
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku
ogłasza nabór na stanowisko: inspektor, 1 etat w Referacie Ewidencji Oświadczeń Lustracyjnych, Sygnalizowania i Publikacji w OBL (stanowisko w Gdańsku).
Zakres zadań, wymagania, sposób składania ofert o pracę i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu: www.ipn.gov.pl.

Gimnazjum nr 4, ul. Okrzei 6
zatrudni od 1.09.2012 r. referenta d/s administracji pracującego w sekretariacie szkoły w wymiarze 1 etatu na czas zastępstwa.
Dokumenty należy składać u kierownika d/s adm. pokój nr 10. Tel. 509 909 149, e-mail - zs4@poczta.gdynia.pl.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, iż dnia 30 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00, sala 105A Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się II etap przetargu tj. przetarg ustny ograniczony w celu ustalenia najwyższej stawki czynszu dzierżawnego na dzierżawę na czas oznaczony - 15 lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Spółdzielczej. Szczegółowe informacje: www.gdynia.pl i www.investgdynia.pl, tel. 58 668 85 05.

Dyrekcja X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Władysława IV 58
informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia przeznaczonym na „sklepik szkolny".
Oferty z podaniem miesięcznej kwoty czynszu najmu (netto) należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 7 września 2012 r. do godziny 14.00.
Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 58 620 75 29.

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. powołania zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7513/12/VI/P z 14.08.2012 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego powołania zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych w kwocie 40.000 zł brutto Centrum Współpracy Młodzieży.

Gimnazjum nr 20, ul. Jowisza 60
zatrudni od 1 września 2012 r. nauczyciela języka rosyjskiego
w wymiarze 1/3 etatu. Umowa na zastępstwo.
Kontakt tel. 58 621 40 34.

ikona