1065 (665) 2012-08-31 - 2012-09-06

Nagrody dla pracowników służby zdrowia

Już po raz piętnasty w 2012 roku Prezydent Miasta Gdyni z okazji Dnia Św. Łukasza - Patrona Pracowników Służby Zdrowia - uhonoruje Nagrodą Prezydenta Miasta wyróżniających się pracowników gdyńskiej służby zdrowia.

Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród określa regulamin konkursu zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3055/11/VI/O z dnia 23 sierpnia 2011 r. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.gdynia.pl w dziale „Wszystko o Gdyni" w zakładce „Nagrody i wyróżnienia". Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek :
a/ organów zarządzających w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5, 8, 9 ustawy o działalności leczniczej,
b/ Rady Dzielnicy,
c/ Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Rady Miasta Gdyni.

Wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2012 dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia należy składać w Wydziale Zdrowia ul. 10 Lutego 24 (V piętro pok. 503) do dnia 20.09.2012 r.