1065 (665) 2012-08-31 - 2012-09-06

Przedsiębiorczość osób 50+

Fundacja Gospodarcza przypomina o organizowanej w dniu 21 września 2012 r. konferencji pt. „Przedsiębiorczość osób w wieku 50+" w ramach projektu pt. „Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model wspierania preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+".
Współorganizatorami konferencji są: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Konferencja odbędzie się w godz. 10.00 - 14.00 w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni al. Zwycięstwa 96/98.
W jej trakcie zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzonych badań, założenia modelu oraz aplikacji Life Design 50+. Będzie także omawiana obecna sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy oraz strategia rozwijania ich aktywności zawodowej, w tym postaw przedsiębiorczych, w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym.
W konferencji udział wezmą przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość. Do udziału szczególnie zapraszamy niepracujące osoby po pięćdziesiątym roku życia oraz doradców zawodowych z terenu województwa pomorskiego.
Wszystkie osoby zainteresowane, proszone są o potwierdzenie uczestnictwa do 7 września 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: e.ropela@fungo.com.pl. Obowiązuje kolejność zgłoszeń!
Więcej informacji o konferencji można uzyskać pod numerem telefonu: 793 987 728, e-mail: w.woloszko@fungo.com.pl bądź na stronie internetowej: www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl.
Program konferencji:
godz. 10.00 - 10.20 - Przywitanie uczestników - Irena Muszkiewicz - Herok, Prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej;
godz. 10.30 - 10.50 - Analiza obecnej sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy oraz prezentacja strategii rozwijania ich aktywności zawodowej, w tym postaw przedsiębiorczych - perspektywa krajowa Wiceminister Jacek Męcina, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
godz. 10.50 - 11.15 - Analiza obecnej sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy oraz prezentacja strategii rozwijania ich aktywności zawodowej, w tym postaw przedsiębiorczych - perspektywa regionalna Tadeusz Adamejtis, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku;
godz. 11.15 - 11.35 - Wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu dr Paweł Kubicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową;
godz. 11.35 - 12.00 - Model kompetencyjny dedykowany do pracy z przyszłymi przedsiębiorcami w wieku 50+ dr Paweł Jurek, Uniwersytet Gdański;
godz. 12.00 - 13.00 - Panel dyskusyjny „Przedsiębiorczość 50+ - mit czy szansa na aktywizację?";
godz. 13.00 - 14.00 - Lunch.