1065 (665) 2012-08-31 - 2012-09-06

Zapisy do...

W tym roku zapisy na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury odbywać się będą w dniach 3 -7 września 2012 r. w trakcie trwania zajęć według planu. Plan zajęć oraz informacja o wolnych miejscach w poszczególnych pracowniach będą dostępne na stronie internetowej MDK, http://www.mdk.gdynia.pl/
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca dla dzieci z rocznika 2006 lub 2005 - do klas pierwszych (dzieci z rocznika 2006 mogą być zapisane do szkoły zgodnie z wolą rodziców!) oraz z rocznika 2007 lub 2006 - do klas zerowych (nauka bezpłatna, świetlica, j.angielski). Placówka oferuje: naukę w małolicznych klasach, lekcje kończą się nie później niż o godz. 13.30, opiekę świetlicy szkolnej od 7.00 do 17.00, bezpłatną terapię: pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, bezpłatną (od klas „0") naukę języka angielskiego, bezpłatną naukę j. kaszubskiego, liczne koła zainteresowań, SKS, rugby. Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych oraz korzystać z bogatej oferty „Otwartej Szkoły". Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach: 8.00 - 14.00 telefonicznie:58 620 66 64; fax: 58 620 66 64 lub e-mail:ssp26gdynia@wp.pl.
***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy współpracy z GOETHE INSTITUT. Liczba miejsc ograniczona. Rozpoczęcie zajęć - II połowa września. Zapisy telefoniczne 10, 12 i 13.09. 2012 r. w godz. 10.00 - 11.30, tel. 513 37 46 46 lub 58 698 98 53. W siedzibie przy ul. Świętojańskiej 132 odbędą się 12 i 14 września w godz. 16.00 - 17.30. Można zapisać się już teraz drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl. Więcej informacji na stronie internetowej: www.tpngdynia.dl.pl.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Chyloni, ul. Raduńska 21 tel./fax 58 623 04 52, e- mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik rachunkowości; technik administracji; technik pożarnictwa.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Kolegium Miejskie CKU jest certyfikowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku ośrodkiem egzaminów potwierdzającym kwalifikacje zawodowe absolwentów techników i szkół policealnych w zawodach: technik rachunkowości, technik administracji i technik pożarnictwa. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, w piątki w godz. od 10.00 do 18.00.
***
Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu na Oksywiu, ul. Śmidowicza 49, tel. 58 625 38 59, www.zsrih.gdynia.pl informuje, że dysponuje wolnymi miejscami dla absolwentów gimnazjum w czteroletnim technikum usług fryzjerskich i zasadniczej szkole zawodowej (nauka zawodu sprzedawca i fryzjer trwa 3 lata). Uczniowie klas zasadniczych otrzymują od pracodawcy wynagrodzenie za naukę zawodu. Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zachęcamy do kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym dla dorosłych w systemie wieczorowym, kształcącym w zawodzie technik handlowiec oraz technik usług fryzjerskich. Szczegóły na szkolnej stronie internetowej: http://www.zsrih.gdynia.pl/.
***
3 września 2012 r. startuje Fabryka Wokalu, czyli studio piosenki, nauka śpiewu, emisja głosu, zajęcia ze śpiewu i warsztaty wokalne.Zajęcia odbywaja się w dni powszednie oraz w weekendy.
Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży (maluchy w w wieku 4 - 7 lat, dzieci starszych w wieku 8 - 13 lat oraz młodzieży w wieku 14 - 18 lat). Zajęcia obejmują: emisje głosu, dykcje, interpretacje tekstu, warsztat aktorski, improwizacje, prace z mikrofonem, prace w studio nagrań, ruch sceniczny, trening „radzenia sobie z tremą", prace w grupie, harmonię. Dodatkowo przewidziane są wyjazdy na festiwale ogólnopolskie i międzynarodowe, uczestnictwo w koncertach
Zajęcia są odpłatne. Informacje znaleźć mozna na stronie: www.fabrykawokalu.pl lub pod nr tel. tel: 507 140 719, e-mail: karina@fabrykawokalu.pl.
***
Szkoła COSINUS ogłasza nabór do bezpłatnych liceów i szkół policealnych dla dorosłych. Zapisy trwają przez cały rok, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym i wieczorowym. W szkołach można uzupełnić wykształcenie: kończąc szkołę średnią bądź zdobywając zawód i tytuł technika. Nauka jest całkowicie darmowa. Dodatkowe informacje uzyskać można w sekretariacie Cosinusa przy ul. Świętojańskiej 23/5 (wejście od ul. Zygmuntowskiej) w godzinach od 10.00 do 18.00 lub pod numerami telefonów: 58 620 45 72, 58 620 39 04, a także na stronie internetowej www.cosinus.pl, e-mailowo: gdynia@cosinus.pl.
***
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni ogłasza nabór na studia:
- Pedagogika,
- Filologia (angielska i hiszpańska),
- Kulturoznawstwo (DESIGN- projektowanie moda ; grafika komputerowa),
- studia podyplomowe.
Informacje i zapisy: PWSNS, ul. Opata Hackiego 8 - 10, tel. 58 783 97 26, e-mail: rekrutacja@pwsns.edu.pl. Więcej informacji na stronie: www.pwsns.edu.pl.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (dawny Zespół Szkół Medycznych) ul. Żeromskiego 31, tel. 58 620 81 17, www.msz.vti.pl prowadzi nabór na kierunki:
- w systemie dziennym - ratownik medyczny;
- w systemie dziennym i wieczorowym - technik masażysta;
- w systemie wieczorowym - opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna;
- w systemie zaocznym - technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej. Szkoła bezpłatna. 

ikona