1070 (670) 2012-10-05 - 2012-10-11

Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 17 października 2012 r. o godz. 16.30.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 58 622 36 03.