1070 (670) 2012-10-05 - 2012-10-11

Kurs: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracujące mieszkanki Gdyni z wykształceniem nie wyższym niż średnie na bezpłatny kurs i doradztwo zawodowe w ramach projektu: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs: „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych". W programie:
- obsługa klientów (28 h);
- wprowadzenie do obsługi komputera (8 h);
- edytor tekstu MS Word (16 h);
- arkusz kalkulacyjny Excel (20 h);
- internet i poczta elektroniczna (8 h);
- dobre praktyki higieniczne (8 h);
- obsługa kas fiskalnych (32 h).
Preferowane zgłoszenia pań z orzeczoną niepełnosprawnością i/lub pań w wieku 45+. Uczestniczkami kursu mogą zostać panie zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło i nie prowadzące działalności gospodarczej.
Dodatkowe informacje: Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2; tel. 58 662 42 36.
Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl - projekty w fazie realizacji.
Planowany początek kursu: 9.10.2012 r., zakończenie: 4.12.2012 r. 

ikona