Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1070 (670) 2012-10-05 - 2012-10-11

O rowerze słów kilka...

Jazda rowerem jest prosta, uczymy się jej we wczesnych latach szkolnych. Pomimo, iż większość z nas posiada kartę rowerową, to prawdopodobnie niewiele osób pamięta, jakie np. jest obowiązkowe wyposażenie roweru oraz jak i gdzie należy sygnalizować wykonywane manewry na rowerze. Takiego stanu rzeczy nie zmienia też zazwyczaj uzyskanie prawa jazdy. Warto przypomnieć sobie poniższe informacje.
Oto obowiązkowe wyposażenie roweru:
1.Światło pozycyjne białe lub żółte (na wysokości od 25 - 150cm) ciągłe lub migające
2. Światło pozycyjne czerwone, może być migające
3. Światło odblaskowe czerwone o kształcie innym niż trójkąt
4. Co najmniej jeden sprawny hamulec
5. Dzwonek

Wyposażenie roweru

Dodatkowo na rowerze można również umieścić inne światła pozycyjne, odblaski barwy żółtej na kołach i pedałach, a także inne odblaski na kołach (np. pasek na oponach).
Obowiązkowym wyposażeniem rowerzysty nie jest kamizelka i kask. Są to dodatkowe elementy, które mogą przede wszystkim zapewnić niektórym poczucie większego bezpieczeństwa. Obowiązkowe nie są również: bagażniki, błotniki czy osłona na łańcuch - elementy te mogą się jednak często przydać do podróży rowerem po mieście.
Rower jest pojazdem. Rowerzysta powinien poruszać się drogą dla rowerów lub jezdnią. Poruszanie się chodnikiem jest dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach, ale o tym innym razem. Oto najważniejsze znaki i symbole, które powinni znać rowerzyści:


Droga dla rowerówDroga dla rowerów
- wydzielona (od chodnika i jezdni) specjalna część drogi dla rowerzystów. Nie mogą się na niej poruszać piesi (w tym rolkarze), ani samochody. Przekreślony znak oznacza koniec drogi rowerowej, ale nie oznacza, że nie możemy kontynuować jazdy - musimy znaleźć po prostu inną część drogi do tego przeznaczoną.Droga dla rowerów i pieszychDroga dla pieszych i rowerów - część drogi przeznaczona dla ruchu pieszych, jak i rowerzystów. Tu wersja z linią pionową oznacza taki ciąg, gdzie część rowerowa jest po jednej ze stron. Na tej stronie obowiązują zasady takie jak na drodze dla rowerów.
Droga dla rowerzystów i pieszych (poziom)Droga dla pieszych i rowerów (linia pozioma) - różnica ze znakiem wyżej polega na tym, iż na tej drodze pierwszeństwo mają piesi! Rowerzyści powinni jechać dostatecznie wolno i ostrożnie.

Przejście dla pieszych i rowerzystówPrzejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
- to znak dla kierujących pojazdami na jezdni, ale warto wiedzieć, że to najczęściej jedyne miejsca, gdzie możemy przejechać z drogi dla rowerów przez jezdnię ulicy. Dla rowerzystów przejazdy oznaczone są przerywanymi liniami obok zebry. Przez przejścia dla pieszych (zebra) rowery powinniśmy prowadzić pieszo. Są też osobne od przejść przejazdy (podobny znak, bez pieszego).


Zakaz wjazdu rowerówZakaz wjazdu rowerów - oznacza część drogi, na której nie wolno poruszać się rowerem. Najczęściej są to ulice o dużym natężeniu ruchu lub o dużej ilości pojazdów ciężarowych.

Warto pamiętać! Jeśli droga dla rowerów lub droga dla pieszych i rowerów jest wyznaczona przy ulicy w kierunku, w którym się poruszamy lub zamierzamy skręcić, mamy obowiązek się po niej poruszać. Znaki drogowe przeważnie ustawia się z prawej strony części drogi, której one dotyczą. Np. jeśli znak „zakaz wjazdu rowerów" ustawiony jest po naszej lewej stronie, nie oznacza to, że nie możemy się poruszać po jego prawej stronie (np. drogą dla rowerów).
Jazda, sygnalizowanie manewrów Rowerem na jezdni nie należy jechać przy samym krawężniku. Zwykle są tam nierówności, dziury i studzienki, na których można uszkodzić koło lub się przewrócić. Narażamy się też na kolizje z otwieranymi przez kierowców drzwiami zaparkowanych równolegle do jezdni aut.
Pamiętajmy również, że prawo pozwala cyklistom na jazdę środkiem pasa ruchu w sytuacji, gdy pas ruchu umożliwia jazdę w kilku kierunkach naraz. Ten przepis pozwala jechać środkiem pasa przed skrzyżowaniami, na skrzyżowaniach oraz na większości rond. Zapobiega on sytuacjom, w których rowerzyście jadącemu prosto zajeżdża drogę auto, którego kierowca postanowił skręcić w prawo (lub lewo) w trakcie lub bezpośrednio po nielegalnym manewrze wyprzedzania. Dlatego w takiej sytuacji, zwłaszcza na rondzie, warto wyjechać na środek pasa.
Przewidywalność jazdy dotyczy też oczywiście odpowiednio wczesnego i wyraźnego sygnalizowania manewrów, które wykonuje się wyciągając rękę w stronę, w którą mamy zamiar skręcić (lub zmienić pas).
Ważne jest by manewr sygnalizować odpowiednio wcześnie - nie w momencie samej zmiany pasa lub wykonywania skrętu, a w momencie, w który dopiero zamierzamy to zrobić.
Pamiętajmy też, że przed skrętem lub zmianą pasa w lewo, zawsze należy się upewnić, czy nie zajedziemy komuś drogi. Sama sygnalizacja chęci wykonania manewru nie daje nam jeszcze pierwszeństwa. Na drogach rowerowych panuje prawdopodobnie błędne przekonanie, że sygnalizowanie manewrów jest ważne tylko na jezdniach ulic. Myślę, że osoby, które miały już drobne wypadki z innymi rowerzystami spowodowane zmianą kierunku jazdy lub niespodziewanym zatrzymaniem wiedzą, że tak nie jest. Należy zawsze informować pozostałych uczestników ruchu drogowego o wykonywanych przez nas manewrach. (Dz.U.2012.997, który w wymienionym zakresie wchodzący w życie 8 października 2012 r.)