1070 (670) 2012-10-05 - 2012-10-11

Zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne dla dzieci w wieku 2,5 do 4 lat

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym informuje o wolnych miejscach dla dzieci w wieku 2,5 - 4 lat (nieuczęszczających na co dzień do przedszkola) na rok szkolny 2012/2013.

Zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne organizowane są codziennie w godz. 15.00 - 17.00 i 17.30 w Przedszkolu nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44 oraz w Przedszkolu nr 27, Chylonia, ul. Wiejska 30, tel. 58 623 05 15 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 15.00 - 17.00 .
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.


***


Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog ) w dniu 17.10.2012 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44.
Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.


***


Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 4 lat lat nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 29, ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 w dniu 6.10.2012 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz do Przedszkola nr 44, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 20.10.2012 r. (sobota) w godz. 9.00 - 14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.  

ikona