1071 (671) 2012-10-12 - 1012-10-18

Gdynia nagrodzona za produkty turystyczne

Doroczne obchody Światowego Dnia Turystyki są okazją do wyróżnienia projektów najbardziej przyczyniających się do rozwoju turystyki. Dwie cenne nagrody przypadły w udziale Gdyni. Pierwsza, to Nagroda Prezesa Honorowego Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, którą przyznano za wyjątkowe działania promocyjne w zakresie turystyki morskiej. Uznanie wzbudziła gdyńska Aleja Statków Pasażerskich.
Ta swoista aleja gwiazd, podkreślająca morski charakter miasta, została otwarta 1 lipca 2001 r. Upamiętnia zwinięcia do Gdyni największych i najpiękniejszych wycieczkowców świata.
Druga z nagród statuetka „Wawrzyn Polskiej Turystyki" została przyznana Gdyni za wdrożone w ostatnich latach produkty turystyczne: Gdyński Szlak Modernizmu, Szlak Legendy Morskiej Gdyni oraz Szlak Kulinarny Centrum Gdyni.