1072 (672) 2012-10-19 - 2012-10-25

„Niezwykłe Obłuże” w fotografii

Rada Dzielnicy Obłuże i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zapraszają do udziału w XII edycji konkursu fotograficznego „Gdynia w fotografii" pod hasłem „Niezwykłe Obłuże".
W tym roku organizatorzy wskazują Obłuże jako temat konkursu. Ta ciekawa i niepoznana do końca dzielnica naszego miasta może być inspiracją zarówno jako przestrzeń o charakterze industrialnym z unikatowymi obiektami architektonicznymi oraz jako miejsce życia kilku już pokoleń gdynian.
Prace można składać do 30 października 2012 r. we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie Gdyni.
Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na stronie www.mbpgdynia.pl. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela (w godz. 8.00 - 16.00): Dział Instrukcyjno - Metodyczny Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni ul. Partyzantów 39/IV (wejście od ul. Kopernika), tel. 58 622 44 31, e-mail: dim@mbpgdynia.pl. Konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Obłuże kulturalne, twórcze, przyjazne", który otrzymał dotację Urzędu Miasta Gdyni.