Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1072 (672) 2012-10-19 - 2012-10-25

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych
- przetarg odbędzie się dnia 15.11.2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni,
- przetarg odbędzie się dnia 15.11.2012 r. o godz. 10.30 w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni,
- wykazy zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl wraz z regulaminem przetargu i dodatkowymi informacjami.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Lokalami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM, pokój 431 tel. 58 668 89 30 i 58 668 89 44.
W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali należy kontaktować się z Administracją Budynków Komunalnych nr 3 (ABK), tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38 lub Administracją Budynków Komunalnych nr 4, tel. 58 621 02 70, 58 620 46 48.

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
przebudowę nawierzchni ulic: Petyhorskiej, Rycerskiej, Pancernej i Czarnieckiego w Gdyni w technologii płyt yomb.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej: Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/4ulice.
Termin składania ofert: 24.10.2012 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Ryszard Porębski, tel. 58 761 20 22, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 178B-C oznaczonej na KM 13 obręb Gdynia jako działki gruntu nr 1053/28, 1051/29 o łącznej pow. 619 m² przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 462/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8133/12/VI/M z dnia 9 października 2012 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 9 października 2012 r. do 30 października 2012 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277
ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
AUTOBUSU marki IRISBUS typ C50
Rok produkcji 2006; pojemność silnika 2800 cm³, przebieg 164.226 km (na dzień 15.10.2012 r.), liczba miejsc 19 + 1, kolor nadwozia: biały, rodzaj paliwa: olej napędowy, cena wywoławcza: 45.000 zł, minimalna kwota postąpienia 100 zł.
Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany samochód: od dnia ukazania się ogłoszenia do 29.10.2012 r. w siedzibie Sprzedającego przy ul. Płk. Dąbka 277 w Gdyni, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: tel. 58 625 48 55.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2012 r. o godzinie 10.00 w budynku SOSW nr 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4500 zł w terminie do 30.10.2012 r. na konto: Nr 71 1440 1026 0000 0000 1470 5497 Nordea Bank SA O/Gdynia. Wzór umowy oraz więcej informacji o przetargu na stronie: www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4835_.html lub www.sosw1.eu.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - kupno autobusu" należy złożyć w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni do 30.10.2012 r. do godziny 9.30.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 426 wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, położonej w Gdyni: przy ul. Wójta Radtkego, wykaz nr 463/2012/VI/M, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej (sprzedaż kwiatów), w 12 stoiskach, o łącznej powierzchni 150,0 m² cz. dz. nr 611 KM 54 obręb Gdynia, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024372/0
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 10.10.2012 r. do 31.2012 r.

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
przebudowę łączników od ul. Chwarznieńskiej do ul. Okrężnej w Gdyni, w technologii płyt YOMB
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/okrezna.
Termin składania ofert: 30.10.2012 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Adam Lesiński, tel. 58 761 20 23 w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu nr 10/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Żelazna 18A/4, Górna 25/5, Dantyszka 13/27, Świętojańska 139I/38, Okrzei 14/7, Morska 109/3, Op. Hackiego 15A/1, Berlinga 10A/7, Chylońska 135/1, Kilińskiego 6/6, Dąbrowskiego 4B/18, Wejherowska 10/2, W. Radtkego 51/9, Necla 4/7, Powst. Wielkopolskiego 103/10, Woj. Wachowiaka 9C/10, Kilińskiego 2/5, Powst. Wielkopolskiego 76D/15, Żelazna 18A/39, Abrahama 46B/3, Berlinga 10C/7, W. Radtkego 22/28, Ramułta 51/17, Władysława IV 23/35, Abrahama 50/5, Zamenhofa 2/70, 3 Maja 22-24/27, Śląska 51B/2A, Gniewska 24/23, Kilińskiego 2/5A, Górna 25/7, Młyńska 17/103, Gniewska 22/15,Chylońska 135/20, Dąbrowskiego 1/3, Boh. Star. Warszawskiej 19/40.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 11.10.2012 r. do dnia 23.11.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu zabudowanej fragmentem budynku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej przy ul. Szyprów 14 w Gdyni, oznaczonej na KM 81, obręb Gdynia jako działka nr 1106/387 o pow. 56 m².
Wykaz nr 461/2012/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8130/2012/VI/M z dnia 9 października 2012 r. wywieszony jest od 19 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 459/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8128/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9.10.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Racławickiej o pow. 1.160 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 504/2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 460/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8129/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9.10.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 130 - o pow. 1.235 m², oznaczonej na karcie mapy KM 34 obręb Wielki Kack, obejmującej działkę nr 43/6, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 10.10.2012 r. do 2.11.2012 r.

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku
ogłasza nabór na stanowisko: inspektor, starszy inspektor na 1 etat w Referacie Edukacji Historycznej w OBEP (stanowisko w Gdyni).
Zakres zadań, wymagania, sposób składania ofert o pracę i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu: www.ipn.gov.pl .

ikona