1072 (672) 2012-10-19 - 2012-10-25

Uwaga, opiekunowie zależnych osób niepełnosprawnych

Jeżeli mieszkasz w Gdyni, opiekujesz się zależną osobą niepełnosprawną i potrzebujesz wsparcia - zgłoś się do Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni.
Centrum organizuje cykl szkoleń dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi (w podeszłym wieku, przewlekle chorych, po przebytych urazach).
30 godzinny kurs obejmuje naukę pielęgnacji, usprawniania i właściwej opieki nad osobą zależną a także pozwoli nabyć wiedzę o możliwościach uzyskania dodatkowego wsparcia.
Zajęcia odbywają się popołudniami w tygodniu oraz w soboty. Najbliższy kurs rozpocznie się pod koniec października, kolejny w listopadzie.
Możliwość zabezpieczenia opieki domowej dla podopiecznych na czas trwania zajęć!
Udział w kursie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Projekt dofinansowany przez Miasto Gdynia.
Kontakt: Sekretariat Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8, tel. 58 667 81 83 lub 84, e-mail: centrum.o.pio.caritas.pl.
Informacje: www.gdansk.caritas.pl w zakładce „Programy".