1072 (672) 2012-10-19 - 2012-10-25

Waldemar Kotowski profesorem oświaty

Waldemar Kotowski - nauczyciel geografii oraz podstaw przedsiębiorczości jest kolejnym pedagogiem z gdyńskiej trójki, który został wyróżniony tytułem honorowym Profesora Oświaty.
Tak więc, w gdyńskim liceum uczy już trzech Profesorów Oświaty. Przed Waldemarem Kotowskim tytuł ten otrzymali: Wiesław Kosakowski (geograf i dyrektor szkoły) i Wojciech Tomalczyk (matematyk).
W 2008 r. Minister Edukacji Narodowej po raz pierwszy nadał tytuły honorowe profesora oświaty. Nadano wówczas 10 tytułów, w tym obu ww nauczycielom z III LO w Gdyni.
W latach kolejnych tj. w 2009 r. - 10 tytułów, w 2010 r. - 13 oraz w 2011 r. - 20 tytułów honorowego profesora oświaty (do 2011 roku łącznie nadano 53 tytuły).