1074 (674) 2012-11-02 - 2012-11-08

Artystyczne impresje w Centrum Aktywności Seniora