1074 (674) 2012-11-02 - 2012-11-08

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 7.11.2012 r. oraz 21.11.2012 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44.
Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 4 lat nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 29, ul. Adm. Unruga 53, (tel. 58 625 09 67) 17.11.2012 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz do Przedszkola nr 44, ul. Tatarczana 4 tel. (58 629 30 62) 17.11. 2012 r. w godz. 9.00-14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.

ikona