1074 (674) 2012-11-02 - 2012-11-08

Głosujemy na gdyńskie nominacje do „Skrzydeł Trójmiasta”!

Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, biegi uliczne, zlot żaglowców, to tylko niektóre z gdyńskich nominacji do nagrody „Skrzydła Trójmiasta", przyznawanej przez czytelników Portalu Trojmiasto.pl instytucjom, przedsięwzięciom, inicjatywom, które zmieniają oblicze Trójmiasta oraz budują jego pozytywny wizerunek w Polsce.
Skrzydła Trójmiasta przyznawane są w 6 kategoriach.

Pierwsza z nich to Sukces Trójmiasta - dla inwestycji, które są dla mieszkańców Trójmiasta wielkim powodem do dumy oraz kreują nowoczesny wizerunek naszej metropolii. W kategorii tej nominowane jest Gdyńskie Forum Sportu za stworzenie pełnowymiarowego kompleksu sportowego, w skład którego wchodzi hala widowiskowo-sportowa, Narodowy Stadion Rugby i stadion miejski, za stworzenie warunków do organizacji zawodów w różnych dyscyplinach na najwyższym ligowym i reprezentacyjnym poziomie.
Głosować można na: http://skrzydla.trojmiasto.pl/Sukces-Trojmiasta.html;

Grand Prix Gdyni w Biegach Ulicznych 2012 zdobyło nominację w kategorii Aktywność Trójmiasta za rosnącą z roku na rok popularność imprezy i fenomenalną liczbę uczestników, za masowy i otwarty charakter wydarzenia, które niczym pory roku wyznacza upływ miesięcy w kalendarzu aktywnych mieszkańców Trójmiasta.
Grand Prix w Biegach Ulicznych jest jedną z największych imprez sportowych w Polsce i rokrocznie gromadzi na starcie coraz więcej zawodników. W ramach cyklu odbywają się cztery główne biegi: Bieg Urodzinowy Gdyni, Bieg Europejski, Nocny Bieg Świętojański oraz Jesienny Bieg Niepodległości. Dodatkowo w ramach tego wielkiego święta rekreacji odbywają się biegi młodzieżowe i marsze nordic walking.
Nagroda Skrzydła Trójmiasta w kategorii Aktywność przyznawana jest „dla sportowych inicjatyw, które motywują mieszkańców Trójmiasta do aktywnego spędzania czasu wolnego i propagują zdrowy styl życia. Za animowanie mieszkańców na wielką skalę i za udział nie tylko wyczynowców, ale także amatorów".
Głosować można na: http://skrzydla.trojmiasto.pl/Aktywnosc-Trojmiasta.html;

W kategorii Poruszenie Trójmiasta do nagrody nominowany jest Zlot Żaglowców The Tall Ships' Races.
Nominacja została przyznana za liczbę odwiedzających największą żeglarską imprezę w Trójmieście, za piękno i majestat największych na świecie żaglowców, których obecność w gdyńskim porcie i podczas parady na Zatoce poruszyła nie tylko miłośników żeglarstwa. Poruszenie Trójmiasta to nagroda dla widowisk i imprez, które swoją unikalnością oraz rozmachem ściągnęły do Trójmiasta tłumy oglądających; za emocje, którymi żyło nie tylko Trójmiasto.
Głosować można na: http://skrzydla.trojmiasto.pl/Poruszenie-Trojmiasta.html;

Aura Biznesu Trójmiasta to nagroda dla inwestycji, inicjatyw i instytucji, które wspierają życie gospodarcze w Trójmieście oraz kreują biznesowy wizerunek Trójmiasta.
W tej kategorii za stymulowanie innowacyjności pomorskich firm, za stworzenie miejsca dla poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych i współpracy wielu podmiotów - ośrodków badawczo-rozwojowych, instytucji naukowych i podmiotów biznesowych nominowany jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.
Głosować można na: http://skrzydla.trojmiasto.pl/Aura-Biznesu-Trojmiasta.html;

W kategorii Zielona Fala - dla przedsięwzięć i inwestycji, które mają szansę poprawić komunikację w Trójmieście.
Za nadzieję na odkorkowanie ulic i usprawnienie poruszania się także publicznymi środkami komunikacji - są trzy nominacje związane z Gdynią:
1. System Tristar - za projekt budowy wspólnego, zintegrowanego i inteligentnego systemu zarządzania ruchem miejskim w Trójmieście, który ma szansę na zwiększenie przepustowości najważniejszych dróg w Gdańsku, Sopocie i Gdyni o 20-30 procent.
2. Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej - za inicjatywę przedłużenia trójmiejskiej obwodnicy w kierunku północnym i próbę odciążenia drogi krajowej nr 6, która, zwłaszcza w sezonie letnim, jest permanentnie zakorkowana. Za szukanie porozumienia z ministerialni urzędnikami i rozwijanie inicjatywy z uwzględnieniem głosów okolicznych mieszkańców.
3. Obwodnica Metropolitalna - za plan wybudowania nowej trasy, która ma odciążyć dotychczasową Obwodnicę Trójmiasta, coraz bardziej stającą się miejską aleją. Inwestycja ma ułatwić życie mieszkańcom Trójmiasta oraz jego zaplecza w pobliskich gminach.
Głosować można tutaj: http://skrzydla.trojmiasto.pl/Zielona-Fala-Trojmiasta.html;

W ostatniej kategorii Metamorfoza Trójmiasta nominowany jest Dworzec PKP w Gdyni za tchnięcie nowego ducha w zabytkowe mury i przywrócenie wiary w to, że obiekt użyteczności publicznej może być nie tylko funkcjonalny, ale i estetyczny. Tchnięcie nowego ducha w zabytkowe mury i przywrócenie wiary w to, że obiekt użyteczności publicznej może być nie tylko funkcjonalny, ale i estetyczny.
Skrzydła Trójmiasta w kategorii Metamorfoza przyznawana jest dla miejsc i obiektów, których nowe oblicze wpłynęło pozytywnie na wygląd Trójmiasta. Za rewitalizację lub wypełnienie zastanej przestrzeni z uszanowaniem okolicznej architektury, historii i natury.
Głosować można tutaj: http://skrzydla.trojmiasto.pl/Metamorfoza-Trojmiasta.html .

Zakończenie plebiscytu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 listopada 2012 roku.